หลักสูตร : Financial Management

วันที่ 11 มิถุนายน 2564
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด : ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน
(เหลือ 9 ที่นั่ง)

Financial Management

กระบวนการทำงานสร้างงบการเงิน
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน  งบต้นทุนการผลิต  งบกระแสเงินสด  งบการเงินแบบเปรียบเทียบรายปี รายเดือน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
11/มิ.ย/2564
9.00 - 12.00 น.
10 9
06/ส.ค/2564
9.00 - 12.00 น.
10 10
08/ต.ค/2564
9.00 - 12.00 น.
10 10
13/ธ.ค/2564
9.00 - 12.00 น.
10 10

แผนที่การเดินทาง

หมายเหตุ :
เนื่องจากถนนลาดพร้าว ศรีนครินทร์ และรามคำแหงมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก แนะนำให้ลูกค้าเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 ชม.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900