หลักสูตร : myAccount Accounting Software Solution

วันที่ 03-06 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด : ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน
(เหลือ 12 ที่นั่ง)

Prosoft myAccount

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs ง่ายต่อการใช้งานและการบริหารองค์กร
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount เพื่อให้ทุกท่านสามารถบันทึกเอกสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อขาย จัดการลูกหนี้ จัดการเจ้าหนี้ รายรับรายจ่าย บริหารสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ เพื่อทำบัญชีได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
03-06/ส.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
12 12
07-10/ก.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
12 12
05-08/ต.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
12 12
02-05/พ.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
12 12
14-17/ธ.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
12 12

แผนที่การเดินทาง

หมายเหตุ :
เนื่องจากถนนลาดพร้าว ศรีนครินทร์ และรามคำแหงมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก แนะนำให้ลูกค้าเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 ชม.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900