รายละเอียดหลักสูตร Fixed Asset

เป็นโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของกิจการ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ตั้งแต่การบันทึครายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ รวมไปถึงสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง ซึ่งเมื่อได้บันทึกรายละเอียดเสร็จแล้ว โปรแกรมจะทำการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้โดยอัตโนมัติ สามารถที่จะดู Book Value ได้ทันทีที่ต้องการ นอกจากนี้ยังรองรับกรณีที่มีการซื้อสินทรัพย์จากต่างประเทศด้วย นอกจากจะเป็นทะเบียนสินทรัพย์แล้ว โปรแกรมยังรองรับในกรณีมีการปันส่วนสินทรัพย์ การโอนย้ายสินทรัพย์ รวมไปถึงการขาย หรือเลิกใช้สินทรัพย์ ทำให้ทราบกำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทันทีที่บันทึกรายการ นอกจากนี้ยังสามารถ Post การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาจาก Fixed Assets ไปยังโปรแกรมบัญชีของโปรซอฟท์ได้ทันทีอีกด้วย สะดวกลดขั้นตอน และ ประหยัดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ตารางการอบรม

...::: Course Reserve Online : หลักสูตร :::...
ตารางอบรมโปรแกรม Fixed Assets
Day/Time 09.00 – 11.00 11.15 – 12.00
1. Overview Program & Fixed Assets Work Shop

ตารางวันอบรม

ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
ยังไม่กำหนดตารางการอบรม
หมายเหตุ :
1.เนื่องจากทางบริษัทไม่สะดวก ในเรื่องของสถานที่จอดรถ จึงขอแนะนำการเดินทางมาอบรมโดยรถประจำทาง สายรถประจำทางที่ผ่านได้แก่ สาย 22,60, 71,93, 95,126, 137,168, 501, 512, 520,550,171,92, 207,95,109,113,58,99 กรณีลูกค้าไม่สะดวกโดยสารรถประจำทาง ให้จอดรถที่เดอะมอลล์รามคำแหง หรือเดอะมอลล์บางกะปิ แล้วต่อรถโดยสารประจำทางมายังบริษัท
2.กรุณาแต่งกายสุภาพ (งดกางเกงขาสั้น)
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900